Szanowni Państwo, 

Przypadł mi miły obowiązek przewodniczenia 41. Konferencji Naukowej "Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami". Z racji obecnie pełnionej funkcji, będę zabiegał o kontynuację w przyszłych latach takiego właśnie interdyscyplinarnego forum naszego środowiska. Z wieloletnią tradycję nasze „Spotkania Kliniczne” miały w swym założeniu łączyć i zachęcać do wspólnej debaty naukowej pediatrów i chirurgów dziecięcych, reprezentujących różne specjalności zabiegowe. Specjalności te bardzo oddaliły się wzajemnie i scalenie myśli naukowej podczas wspólnych obrad powinno dobrze służyć skojarzonym, zespołowym formom rozwiązywaniu najtrudniejszych wyzwań w nowoczesnej terapii schorzeń wieku dziecięcego.

Proponowana przez nas w tym roku forma „Spotkań Klinicznych” została radykalnie zmodyfikowana, na miarę współczesnego rozwoju medycyny i dynamicznego postępu w chirurgii pediatrycznej. Doskonale rozumiemy, że wiedza w specjalnościach pediatrycznych musi się przenikać, przez takie spotkania mamy szansę dowiedzieć się co nowego wprowadzono w krajowych ośrodkach, co nowego asymilujemy z medycyny pediatrycznej spoza naszych granic.

Zachęcamy do przyjazdu naszych Kolegów z całego kraju, niechby utrwaliła się tradycja, że wypada i warto przyjeżdżać do Krakowa, kolebki nauki i kultury polskiej. Wszakże medycyna to też sztuka, jak pisał Krakowianin Profesor A. Szczeklik", a Chejron, najmądrzejszy z centaurów, znawca i nauczyciel sztuki lekarskiej, był zarazem nauczycielem sprawiedliwości i muzyki. Najwybitniejsi myśliciele związani przed wiekami z krakowską Wszechnicą byli filozofami a równocześnie wybitnymi medykami, uczonymi humanistami, a nierzadko matematykami. Medycyna była zawsze i jest chlubą krakowskiej Almae Matris.

W minionym roku mieliśmy piękny jubileusz półwiecza chirurgii dziecięcej w naszym Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, w tym – pragniemy uczcić 50 lat dziecięcej kardiochirurgii. Tym razem planujemy skupić się na kilku wybranych działach chirurgii w poszczególnych sesjach: Gastroenterologia i Chirurgia Ogólna, Pulmonologia i Torakochirurgia, Kardiologia i Kardiochirurgia, Neurologia i Neurochirurgia, Urologia i Nefrologia, na zakończenie stany nagłe w pediatrii. Do udziału w 41. Konferencji zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy, którzy przedstawią, mamy głęboką nadzieję, najnowsze osiągnięcia w chirurgii dziecięcej i pediatrii. Proszę o nadsyłanie prac, które będziemy kwalifikować do wygłoszenia, w wyznaczonych ramach tematycznych, albo zaliczymy do sesji plakatowej. Jak w roku ubiegłym 41. Konferencja Naukowa będzie odbywać się w Auli im. Macieja Leona Jakubowskiego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Wszystkie zapytania organizacyjne należ kierować do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense, a merytoryczne do członków Komitetu Naukowego.

Zawsze staramy się zaproponować Państwu wysłuchanie szczególnego wykładu znakomitych osobowości, coś z perełek naszego świata. W minionym roku wyjątkowym prelegentem był Profesor Jerzy Bralczyk, a w tym roku zaprosiliśmy krakowską ikonę teatru i filmu, Profesora Jerzego Stuhra - rodzimego aktora, byłego Rektora Państwowej Wyższej szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, którego wykład "Na pograniczu sztuki i nauki. Jak uczyć artystę?" zapewne zainteresuje wszystkich uczestników i gości. Zapraszamy i zachęcamy do wysłuchania tego i innych interesujących wykładów, bo będzie to zapewne jedyna okazja. Tym bardziej, że w drugim dniu spotkania zaproszonym wykładowcą będzie wybitny humanista Profesor Henryk Samsonowicz, były Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i były Minister Edukacji Narodowej. Warto wziąć udziału w tak wyjątkowej Konferencji, bo "nic dwa razy sie nie zdarza i nie zdarzy" cytując naszą krakowską noblistkę Wisławę Szymborską.

W oczekiwaniu na Państwa przyjazd, zapraszam na stronę www.symposium.pl/sk2017

Prof. dr hab. Janusz Skalski
Dyrektor Instytutu Pediatrii WL UJ CM w Krakowie
Przewodniczący Komitetu Naukowego


 

Miejsce Konferencji:

Aula im. Prof. Macieja Leona Jakubowskiego
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Wielicka 265, Kraków
 

Sponsorzy i Wystawcy:

 
Projekt realizowany
przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego